laikrasciu-prenumerata

Laikraštis Lietuvos aidas

Savaitraštis | leidiniai per metus

Laikraštyje spausdinama istorinė, kulturinė, informacinė autorinė medžiaga, su priedu "Naujausios žinios". Autoriai - istorikai, žurnalistai, literatūros kritikai, laikraščio skaitytojai ir prenumeratoriai.
Daugiau
Lietuvos aidas 12mėn. prenumerata | 52 leidiniai
48 Eur
Lietuvos aidas 6mėn. prenumerata | 26 leidiniai
24 Eur
Lietuvos aidas 3mėn. prenumerata | 13 leidinių
12 Eur

Laikraštis išleidžiamas šeštadieniais